sb gym keurmerk vechtsportauthoroteit

Clubreglement SB gym

SB Gym is er voor iedereen! Wij heten jou dan ook van harte welkom in onze sportclub. Bij het afnemen van een sportabonnement bij SB Gym verzoeken wij je om onderstaande huisregels goed door te lezen. Bij het afnemen van een abonnement of rittenkaart confirmeert u zich aan deze  huisregels.

Onze huisregels zijn er om het u, en anderen zoveel mogelijk naar de zin te maken zodat u prettig kunt sporten.

Algemeen

 • We zullen te allen tijde respectvol met elkaar omgaan.
 • U dient zich altijd via de Virtual Gym-app aan te melden voor de lessen die u wilt volgen. Bent u niet aangemeld dan behouden wij het recht om u de les te ontzeggen.
 • U dient minimaal 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn
 • Iedereen die de lessen kickboksen volgt dient een mondbeschermer/bitje te hebben. Zonder mondbeschermer/bitje behouden wij het recht om je de les te ontzeggen.
 • Het is niet toegestaan om, zonder toestemming van de instructeur tijdens de lessen de trainingsruimte te verlaten.
 • Tijdens de training draagt u schone en correcte sportkleding, neem bij het volgen van meerdere lessen en/of trainingen (achter elkaar) extra schone sportkleding mee en een extra handdoek
 • Gebruik voor drankjes uitsluitend een sportbidon.
 • Om andere leden niet te storen, verzoeken wij u uw mobiele telefoon op stil te zetten of uit te schakelen.
 • U wordt verzocht de door u gebruikte attributen terug te plaatsen op de plek waar het hoort en respectvol met de spullen van SB Gym om te gaan wanneer u deze gebruikt.
 • Introducés dienen verplicht een proefles te reserveren. De kosten van de proefles zijn € 12,50. Bij geen reservering kan de introducé niet deelnemen aan de groepsles. Via de website kun je voor de introducé een proefles reserveren. De kosten kunnen voldaan worden bij de balie of op de website van de gym.
 • SB Gym behoudt zich het recht voor incidentele rooster wijzigingen door overmacht uit te voeren. Deelnemers aan de desbetreffende les worden via mail / Virtual Gym app of telefonisch op de hoogte gebracht.
 • Bij een betalingsachterstand zul je geen toegang tot SB Gym krijgen en zul je niet deel aan de lessen kunnen nemen tot de betaling is voldaan.
 • SB Gym aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/ of verlies van eigendommen van de bezoeker in en om de sportschool, tijdens en na de lessen en trainingen.
 • Hou je aan de instructies en aanwijzingen van het bevoegd personeel.
 • Blijft 100% geconcentreerd wanneer je sport.
 • Neem alleen deel aan de lessen/trainingen die passen bij jouw conditie niveau, wanneer de trainer vind dat je aangemeld bent voor een les/training die niet bij jouw conditie niveau past, zal de trainer besluiten of je kunt deelnemen aan de les/training of dat je niet mee kunt doen.
 • Drink voldoende, bij vochttekort treedt concentratieverlies op.
 • U neemt op eigen risico deel aan de lessen en trainingen.
 • Bij overtreding van de regels kunnen wij u de toegang ontzeggen tot de GYM. Het in strijd handelen met de bovengenoemde regels kan tevens leiden tot intrekking van het lidmaatschap, zonder restitutie van het lesgeld. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt ten alle tijde de politie ingeschakeld.
 • Omkleden dient uitsluitend te gebeuren in de kleedkamers.
 • Het is niet toegestaan zich te scheren of gebruik te maken van ontharingsmiddelen onder de douche.
 • Wij verzoeken je gebruik te maken van de opbergkasten voor jouw tas e.d.
 • Om de kleedkamer voor jezelf en anderen netjes te houden dien je je nog in het natte gedeelte volledig af te drogen.
 • Na gebruik van de douche graag de cabine zo droog mogelijk achter te laten.

HUISREGELS VOOR DE OUDERS/VERZORGERS VAN HET JEUGD-LID

 • De ouder/verzorger is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door repect te hebben voor iedereen.
 • De ouder/verzorger houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding en training van de leden door trainers en begeleiders.
 • Kinderen onder de 8 jaar kunnen wij (zonder begeleiding van een meerderjarige) geen toegang tot onze sportschool verlenen.
 • De ouder/verzorger draagt er zorg voor dat de zoon/dochter op tijd aanwezig is voor de les of training of wedstrijd.
 • De ouder/verzorger ziet erop toe dat kinderen (onder de 15 jaar) niet door de zaal en of in de ring aan het spelen zijn.
 • De ouder/verzorger spreekt zoon/dochter aan op eventueel wangedrag.

 PERSONAL TRAININGEN

 • SB Gym biedt personal trainingen aan tegen een meerprijs.
 • De personal trainingen zijn niet in het lidmaatschap inbegrepen.
 • De prijzen voor personal trainingen zijn terug te vinden op onze website www.sbgym.nl
 • Wil je gebruik maken van personal trainingen dan kun je die aanvragen en boeken via [email protected] Met het betreden van de GYM geeft u aan zich te houden aan de bij SBGym geldende huisregels.